Informacija


Dėl blogėjančios epidemiologinės situacijos nuo 2021 m. rugsėjo 14 d.

 

PACIENTŲ LANKYMAS DRAUDŽIAMAS,

 

išskyrus terminalinės būklės pacientus skyriaus vedėjo leidimu.

 

 

 PERDAVIMAI PACIENTAMS PRIIMAMI KASDIEN NUO 12 IKI 13 VAL. D ĮĖJIMAS)

 

 

 

 
2020 m. birželio 17 d. ligoninės direktoriaus įsakymu Nr. V-101 nustatyta tvarka
Ekstremalios situacijos laikotarpiu pacientams perduoti priimami tik medikamentai, kuriuos pacientas nuolat vartojo lėtinių ligų gydymui iki patekimo į ligoninę, bei asmens higienos priemonės:
  • Siuntų pacientams priėmimas vykdomas kasdien nuo 12 iki 13  val. per D įėjimą (iš J.Jablonskio g. pusės).
  • Siunta turi būti užrištame plastikiniame maiše, kurį būtų galima nupurkšti dezinfekciniu skysčiu.
  • Ant siuntos turi būti aiškiai užrašytas paciento vardas, pavardė, skyrius ir palatos Nr.
  • Priimamą siuntą personalas dezinfekuoja ir tik tada perduoda pacientui.

Imunizacijos lygis

 

 

Informacija visuomenei apie koronavirusą

 

 

REGISTRUOJAME PLANINĖMS AMBULATORINĖMS GYDYTOJŲ SPECIALISTŲ KONSULTACIJOMS IR ATNAUJINAMA PLANINĖ STACIONARINĖ HOSPITALIZACIJA

Ambulatorinėms gydytojų specialistų konsultacijoms pacientai registruojami internetu https://ipr.esveikata.lt ir telefonu (85 216 1952).
Dėl planinės hospitalizacijos į neurologijos ir vidaus ligų gastroenterologijos ir geriatrijos skyrius prašome skambinti telefonu skyrių vedėjams :

  • tel. (85) 216 1955 Neurologijos skyriaus vedėja J.Ražukienė;
  • tel. (85) 216 2073 Vidaus ligų , gastroenetrologijos ir geriatrijos skyriaus vedėja I.Jakštienė;
  • tel. (85) 216 1844 Gastroenterologijos poskyrio vedėja R.Vanagaitienė.

 

   

 

VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninė iki 1997 m. buvo Vilniaus m. III klinikinė ligoninė. 1997 m. ligoninė reorganizuota į viešąją įstaigą ir pavadinta buvusio ilgamečio šios ligoninės Vidaus ligų katedros dėstytojo, profesoriaus Mykolo Marcinkevičiaus vardu.
Ligoninėje teikiamos specializuotos stacionarinės suaugusių neurologijos, vidaus ligų, gastroenterologijos, reanimacijos ir intensyvios terapijos (suaugusiųjų), stacionarinės medicininės reabilitacijos ir ambulatorinės reabilitacijos paslaugos, taip pat pirminės stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos bei paliatyviosios pagalbos (suaugusiųjų) paslaugos pagal sutartį su Vilniaus TLK (paslaugų nomenklatūra). Asmens sveikatos priežiūros paslaugas apmoka ligonių kasos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis.
Priėmimo-skubios pagalbos ir ambulatorinių konsultacijų skyriuje teikiamos šių gydytojų specialistų konsultacijos: gastroenterologo, vidaus ligų, neurologo, radiologo, endoskopuotojo, echoskopuotojo.
Modernia diagnostine aparatūra atliekami kompiuterinės tomografijos, radiologijos, endoskopinės ir ultragarsinės diagnostikos (pilvo organų, širdies, ekstrakranijinių kaklo kraujagyslių echoskopijos), klinikinės fiziologijos, klinikinės laboratorijos, patologijos tyrimai.
Dėl konsultacijų ir gydymo galima kreiptis ir be asmens sveikatos priežiūros įstaigos siuntimo. Tokiais atvejais pacientas už suteiktas paslaugas sumoka ligoninės kasoje pagal patvirtintus įkainius.
Ligoninė dalyvauja tarptautiniuose tyrimuose nustatant medikamentų poveikį atskirų ligų atvejais. Vykdoma tarptautinė laboratorinių tyrimų kokybės kontrolė.
Ligoninė yra Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto gydytojų rengimo rezidentūros bazė, pagal sutartį su Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centru vykdomas slaugytojo padėjėjų praktinis mokymas, nuo 2005 metų – pagal sutartį su Vilniaus kolegijos sveikatos priežiūros fakultetu - ligoninėje praktinių įgūdžių mokosi būsimieji ergoterapeutai, kineziterapeutai ir bendrosios praktikos slaugytojai.
Ligoninėje įdiegta ir veikia sertifikuota integruota vadybos sistema pagal standartų LST EN 15224:2017, LST EN ISO 9001:2015, LST EN ISO 14001:2015, LST ISO 45001:2018.

LST 45001ISO 14001ISO 9001EN 15224